Идея
с добавена стойност

Постоянство и желание за създаване на неразривна синергия между качество, опит и устойчивост. Така през 2002 г. се ражда Sens.ùs. Мечта, сътворена от страстта на хора, даващи живот на иновативни и природосъобразни продукти.  Sens.ùs работи в изцяло еко-устойчив стил, базиран на философия, която интегрира социални, екологични и етични аспекти, проектирайки се към нуждите на потребителите, в съответствие с най-доброто италианско качество. 

Професионална
козметика за коса

телефонна поръчка

Ние ще се свържем с вас!